top of page

מי אני ???

מי אני??? מגרשים בני אדם.....לא טבחים, לא שוטפי כלים, לא עובדי ניקיון, לא עובדים זרים, לא מסתננים, לא מבקשי מקלט, לא ״אלה מדרום תל אביב״ לא שום תג שהדבקנו! בני אדם שבאו לפה כמעט כל הדרך ברגל מרחוק ממקום קשה...הייתי שם! ראיתי....הם לא באו לכאן לחגוג על חשבוננו! אנחנו, בני ישראל, הנבחרים (אלעק!) שגורשו מכל מקום אפשרי שחשבנו שהוא ביתנו לאורך ההיסטוריה, מגרשים אנשים שבאו להיות פה ובטחו בנו שנשמור עליהם וניתן להם בית רק תרשמו "גירוש יהודים".....ומאיפה שבאתן ובאתם, מכל מקום, גירשו אתכן ואתכם משם, ולא ממש מזמן! לא מגרשים את הצוות שלי בבוקה! מגרשים את מולו וג'וני ודיוויד ומייקל ודאייר ואבטום וסמי ופיליפ ועוד ועוד ועוד חלק הצליחו לגרש את עצמם מפה לפני שנגרש אותם, לקנדה, חרא עלינו! מה קרה? השחורים, הכושים הניגרוס מלכלכים לנו את תל אביב???? הנדל"ן שלנו לבן ויקר מידי עליהם?? אז למה לא לעזור לאנשים האלו להשתלב בנדל"ן זול יותר ולהתערבב לאט לאט בקהילה שלנו, במדינה שלנו? מה קרה??? שחור לנו מידי?? היסטורית, קיומית, לא עברו יותר מ 7 מאיות השנייה מאז שגירשו אותנו בפעם האחרונה מאיפה שהיינו והורידו על הדרך 6 כפול מיליון מאתנו! ושלא נתבלבל זה לא שיחה של שמאל מתנשא, תמים, נאור אל מול ימין מציאותי, קשוח, ריאלי זה שוב פעם מביא אותנו לשאול: מי אני????? מי אנחנו? מי אנחנו?????????????? אסף תודה ששלחת לי את הפוסטר! Asaf Bryt

פוסטים מומלצים
פוסטים אחרונים
ארכיון
bottom of page