top of page

דרך ארץ

לפעמים הפרספקטיבה עשוייה לתעתע בנו

אני לא יודע, אנחנו יצורים מורכבים....

יש לנו נטייה לחשב במחשבון שלנו חישובים שחסרים בהם המון פרמטרים

התפקיד שלנו, בעלי עסק, מנהלי עסק, מכל סוג, בכל תחום, הוא, מעל הכל, לפני פיתוח, תפעול, תחזוק....הוא הגנה

אנחנו שכבת מגן

מגנים על הצוות שלנו מגנים על הלקוחות שלנו מגנים על נותני השירות שלנו

״גדולים ומצליחים״ ככל שנהיה, התפקיד נשאר כפי שהוא:

שכבת מגן איתנה וחזקה ולא מתפשרת

חשוב מאוד לשמור על עקרונות הברזל שלנו ויהי מה

אם החלטנו שאצלנו דרך ארץ קדמה לתורה, אז דרך ארץ קדמה לתורה

זה מעגל עצום של אינטראקציה בלתי פוסקת בין מאות אנשים ביום....וחשוב מאוד לעמוד על העקרונות

אין חצייה של גבולות, משום צד, בשום נושא, בשום דרך

למה? כדי שנשמור על כולם....

לפעמים יש בלבול

חבר או חברת צוות עשויים לחשוב שהעסק בו הם עובדים מצליח מאוד ולכן ניתנות זכויות התנהגותיות יתר של זלזול או שאר הרגשות שפורצים לפעמים ״כשמובן מאליו״

אז לא!

לקוח עשוי בטעות לחשוב שמותר לפרוץ גבולות ולדמיין שאם קיבל תמרור עצור ממנהלי או צוות העסק זה משום שהעסק ״מצליח, מידי״....ואולי חוטא בחטא היוהרה....

אז לא!

הכל הכל הכל, כדי לשמור

לשמור על הצוות שלנו לשמור על הלקוחות שלנו לשמור על נותני השירות שלנו

ולפני הכל....לפני הכל הכל הכל:

דרך ארץ!

ורק אחר כך מצויינות תפעולית כלשהי

שרק נמשיך

פוסטים מומלצים
פוסטים אחרונים
ארכיון
bottom of page