top of page

החזק שולט.....

מכירים את זה?

אוקיי, אז נניח שהחזק שולט, רק לרגע אחד, נניח שזו האמת ולא נתווכח על זה

אפשר רגע לברר מיהו החזק?

מה זה חזק?

האם קולני זה חזק?

האם העשיר הוא החזק?

המאיים, האגרסיבי, זה שצורח, זה שלא מתבייש מכלום? הוא החזק?

זה שטוען שהוא יודע הכל? הוא חזק?

השליט, המרפקן, זה שהגיע לעמדה ״בכירה״ הוא חזק?

ההוא שאומר לך שהוא היה פה קודם הוא חזק יותר?

זה שנדחף, חזק יותר?

ההוא ״שלא רואה בעיניים״ הוא חזק יותר?

מי זה החזק? למי מתכוונים שמפלחים לחזק ולחלש?

נגיד, שאלה....

הנאיבי חלש? טוב לב זו חולשה? לרצות לא לרמוס את האחר זו חולשה?

אופטימיות זו חולשה?

נניח....להאמין, ולא לפחד, זה חלש?

נניח, לראות את טובת כל הצדדים, זו חולשה?

להסתכל על החיים במבט מאוזן שבו תמיד נבחן את המנוע שמניע את האחר, זו חולשה?

להכיל זו חולשה? להקשיב, לשנות דעה, לומר שאנחנו לא יודעים הכול, זו חולשה?

להיות שקוף, לא לפחד לומר את האמת לאמיתה כפי שהיא בלי לשחק עם המציאות זו חולשה?

לפחד זו חולשה?

אז התשובה היא, באופן חד משמעי.....

מה שתחליטו

שבת שלום

פוסטים מומלצים
פוסטים אחרונים
ארכיון
bottom of page