top of page

ברומטר של נורמטיביות חברתית

הלוואי ולא הייתה פה במה לאף אדם שיש לה או לו נימה של סטייה קלה מחוק ומוסר בכל נושא בכל תחום! הלוואי והיה ברומטר דיגיטלי/אלקטרוני/כימי של נורמטיביות חברתית..... ברומטר שלא היה אפשר להתווכח על טיבו, שלא היו מסיתים את החלטת הברומטר לנושאים של דת, גזע, מין, לאום ודעות פוליטיות ברומטר שהיה אוסף את מה שנתפס אצל רוב האוכלוסיה בתור מוסר, נורמה התנהגותית, דרך ארץ, כבוד וערבות הדדית הלוואי ומי שהיה מסומן על ידי הברומטר הזה, הבלתי תלוי, הבלתי מוסת, הבלתי ניתן לערעור, היה מקבל תג של אדם שעשוי לפגוע או לשמש מודל לפגיעה חברתית מכל סוג ואותו אדם היה מקבל תג של ״לא דוגמא חברתית״ שהיה חייב לענוד והיה ממודר מפורומים מסויימים נשבע לכם, זה היה תג שמעטים היו מקבלים, קומץ מתוייגים שמפילים אוכלוסיות שלמות של אנשים נורמטיביים טובי לב ואוהבי אדם עם רצון אמיתי שיהיה טוב כמה עצוב שאם היה ברומטר כזה היה מתפתח קומץ שהיה מחרב את כוחו של הברומטר הזה, הבלתי תלוי.... פעם היה ניסיון לייצר ברומטר כזה, בטכנולוגיה ישנה יותר, משהו קדום, ממש ממש מזמן, קראו לזה בית משפט....אבל קומץ הצליח לחרב את הטכנולוגיה הזו חשבתי אולי מחשב בלתי תלוי יצליח.... אולי בעצם לא הלך עלינו אני עדיין מאמין אני עדיין אופטימי נאיבי שבת שלום . . . . . תודה לסטודיו טוליפ על תמונה נהדרת

פוסטים מומלצים
פוסטים אחרונים
ארכיון