top of page

נגישות

מרץ 2021

נגישות אתר

"סבא בוקה", זיהה את החשיבות באתר אינטרנט עבור כלל ציבור לקוחותיה, ובכלל זה אנשים בעלי מוגבלויות חושיות, קוגניטיביות וטכנולוגיות. בניית אתר אינטרנט נגיש לכלל האוכלוסיות היא אחת השאיפות של חברתנו.

הארגון מחויב ליצירת חוויית שירות חיובית לכלל לקוחותיה בכל ערוצי הפעילות.

בהתאם למחויבות זו ובהתאם להוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998, ותקנותיו, מבצעת החברה התאמות נגישות באתר האינטרנט שלה על מנת לאפשר שירות מלא, מהיר ויעיל באמצעות אתר האינטרנט גם ללקוחות עם מוגבלות.

שינוי גודל תצוגת המסך

להגדלת הטקסט באתר: השתמש במקש Ctrl + .
להקטנת הטקסט באתר: השתמש במקש Ctrl – .
להחזרת הטקסט באתר לגודלו המקורי: השתמש במקש Ctrl 0 .


 תמיכה בדפדפנים

  • Microsoft Internet Explorer 8
    ·         Microsoft Internet Explorer 9
    ·         21 Firefox
    ·         27.0.1453.110  chroms

  • 5.1.7 Apple Safari

 

נגישות אצלנו בבתי העסק:

כתובת:

בית קפה בוקה יהודה המכבי 40, תל אביב

גישה נגישה לנכים

קופה נגישה

שירותים נגישים בקרבת מקום

שולחן / כיסאות נגישים

 

בית קפה בוקה אחד העם 91, תל אביב

גישה נגישה לנכים

קופה נגישה

שירותים נגישים במקום 

שולחן / כיסאות נגישים


בית קפה בוקה כוכב הצפון- מאיר יערי 19

גישה נגישה לנכים

קופה נגישה

שירותים נגישים במקום 

שולחן / כיסאות נגישים

 

בית קפה חמנייה בזל 37, תל אביב

גישה נגישה לנכים

קופה נגישה

שולחן / כיסאות נגישים

מסעדת אלטער, סוקולוב 79, רמה"ש

גישה נגישה לנכים

קופה נגישה

שירותים נגישים במקום 

שולחן / כיסאות נגישים

במידה ומצאתם היעדר התאמה, או לכל מידע נוסף הדרוש לכם בנושא, נודה לכם אם תיצרו עמנו קשר באמצעות רכז הנגישות של הרשת, אשר פרטיו מפורטים מטה. רכז הנגישות של סבא בוקה במספר: 054-7008808

bottom of page