top of page

המרחק הזה מתעתע


מצד אחד הריחוק משקף מציאות מצד שני הריחוק מכווץ את השרירים עוד סוף שבוע מתחיל, עוד יום שישי חלף, ועוד ראשון שהיה אז מזמן, לפני חמישה ימים נראה באופק הרחוק ושוב שישי ואז שבת הפעם אני אחשוף שהחרדה אצלי עולה כשטוב ורע באותה המידה כשרע זה רע, זה ברור, כשמורכב ומאתגר מערכות החרדה והכוננות מתעצמות אבל למה כשטוב? כי הכל יכול גם להתהפך לרע בכל רגע, מצב צבירה של היכון מוכנות יתר לאתגרים ויצירת תגובה עם תכנית פעולה אל מול תרחישים שלא קרו וספק אם יקרו אני מביט עכשיו לאחור אל השבוע שהיה, ושוב, עוד שבוע, לא סתם עוד אחד, אלא אחד נוסף שאנחנו משמרים ביחד את חוויית הבית שמאפשרת מקום לבוא אליו...לעבוד ולהיות ופשוט לבוא צוות שלא אנשים נהדר שמתקבץ לעבודה משותפת של נתינה והכלה וקבלה שרק נמשיך כך צוות יקר אכלתי לכןם ת׳ראס? מי אמר לכןם לקרוא? 😬 שבת שלום אהובות ואהובים כן ירבו ימי שישי בעזרת השם וכל שליחיו ושליחותיו וכן ירבו שאר הימים

פוסטים מומלצים
פוסטים אחרונים
ארכיון
bottom of page